Tarieven

Tarief op urenbasis

Advocatenkantoor Hau hanteert duidelijke en concurrerende tarieven. Indien gewenst worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. Bovendien is het kennismakingsgesprek altijd gratis. 

Het basistarief kan worden aangepast al naar gelang uw persoonlijke omstandigheden. Zo is het denkbaar dat u net niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar toch het basistarief niet kunt betalen wegens persoonlijke omstandigheden. Voordat wij voor u aan het werk gaan maken we hierover duidelijke afspraken zodat u altijd weet waar u aan toe bent.


Gefinancierde rechtsbijstand


Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar het niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten door de overheid. Dit noemen we gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor de Rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen, dan betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand in veel gevallen (deels) uw advocaatkosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage is dus afhankelijk van uw inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan uw zaak moet besteden. Dit geldt niet alleen voor zaken waarin u een procedure moet voeren, maar ook wanneer u advies nodig heeft, of wanneer de advocaat voor u bemiddelt in een conflict. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. De actuele inkomens- en vermogensnormen kunt u vinden op www.rvr.org.


Belangrijk om te weten is dat uw zaak ook na afloop wordt beoordeeld door de Raad voor de Rechtsbijstand of het resultaat ertoe heeft geleid dat u alsnog zelf de advocaatkosten kan betalen. In dat geval wordt de gefinancierde rechtshulp (de toevoeging) achteraf weer ingetrokken. 

 

In sommige gevallen vergoedt de gemeente waar u woonachtig bent ook (deels) de eigen bijdrage in de vorm van bijzondere bijstand. Of dit in uw specifieke situatie ook het geval is, dient u zelf na te vragen bij de gemeente waar u woonachtig bent. Verschillende gemeenten kunnen hierbij verschillende voorwaarden hanteren.

 

Juridisch Loket


Het Juridisch Loket geeft u gratis juridisch advies en informatie op veel rechtsterreinen. Het Juridisch Loket kan advies op maat geven en kan u als het nodig is doorverwijzen naar een andere instantie, een mediator of advocaat. Indien u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, krijgt u bovendien een korting op de eigen bijdrage wanneer u wordt doorverwezen naar een advocaat. Meer informatie over het Juridisch Loket vindt u op www.juridischloket.nl.


Extra kosten


Zowel in  betalende als toegevoegde zaken zult u in een eventuele procedure ook verschotten dienen te betalen. Verschotten zijn bijvoorbeeld kosten van deurwaarders en griffierechten. Ook de kosten voor het opvragen van uittreksels en overige stukken komen voor rekening van de cliënt.


Procederen betekent dat er een risico bestaat dat u door de rechter in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval dient u er rekening mee te houden dat u in de proceskosten van de wederpartij veroordeeld kunt worden. Dat kan ook mensen overkomen die een advocaat hebben op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over de kosten van een procedure treft u aan op www.rechtspraak.nl.
 

 

Ook in het geval u in gelijk wordt gesteld door de rechter, is het mogelijk dat u niet de daadwerkelijk gemaakte (proces) kosten krijgt vergoed.  

Rechtsbijstandverzekering


Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, is het verstandig om na te gaan of de verzekering ook uw geschil dekt. Als het geschil onder de verzekering valt dient u zich veelal eerst tot uw rechtsbijstandverzekeraar te wenden. Rechtsbijstandverzekeraars behandelen vaak in eerste instantie de zaak zelf. Pas als er een verplichte bijstand van een advocaat nodig is of u een geschil heeft met uw rechtsbijstandverzekeraar kunt u verzoeken om een eigen advocaat. U heeft dan in principe recht op een vrije advocatenkeuze. Dat betekent dat u zelf uw advocaat mag kiezen. Uw rechtsbijstandverzekeraar draagt in dat geval de kosten van de door u ingeschakelde advocaat. U dient hiervoor echter eerst toestemming te hebben van uw rechtsbijstandverzekeraar. Meer informatie hierover kunt u vinden in uw polis of bij uw rechtsbijstandverzekeraar.

Wanneer u graag door ons kantoor wordt bijgestaan, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.